BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

LIÊN HỆ

Bệnh viện Truyền Máu - Huyết Học Tp. Hồ Chí Minh

Ngân hàng máu: 118 Hồng Bàng, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh, ĐT: 028.39571342

Khám chữa bệnh: 201 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, ĐT: 028.38397535

THỜI GIAN LÀM VIỆC

  • THỨ 2 - THỨ 6             : 7h - 16h30p
  • THỨ 7                            : 7h - 12h
  • CHỦ NHẬT                   : Nghỉ