BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU- HUYẾT HỌC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

      Ngày 18/11/2016 Bệnh viện Truyền máu - Huyết học tổ chức lớp tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động cho gần 130 cán bộ công nhân viên trực thuộc bệnh viện.

 


Ông ThS.KS Huỳnh Văn Minh-Trưởng phòng Hành chánh quản trị phát biểu khai mạc.

 

      Nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng cơ bản về an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động. Ngày 18/11/2016, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học phối hợp cùng Công ty cổ phần kiểm định và huấn luyện AT VSLĐ TP.HCM tổ chức lớp tập huấn về công tác An toàn vệ sinh lao động.

 

 

      Tham dự và hướng dẫn lớp tập huấn có ThS.KS. Huỳnh Văn Minh, Trưởng phòng Hành chánh quản trị - Bệnh viện Truyền máu – Huyết học; đại diện lãnh đạo các Khoa/Phòng và gần 130 học viên là CBCNV của bệnh viện tập huấn về các nội dung: Những quy định của pháp luật về công tác AT – VSLĐ. Công tác AT - VSLĐ trong Bệnh viện Truyền máu – Huyết học, ngăn ngừa và giảm thiểu TNLĐ, đưa công tác AT - BHLĐ hoạt động có nề nếp và hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong công tác chuyên môn.

 
 

 

      Thông qua lớp tập huấn này, các học viên đã được nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật và giảm thiểu tai nạn xảy ra trong thực thi nhiệm vụ, nhằm đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị, qua đó nâng cao hiệu quả công việc./.

 

CN. Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

TIN KHÁC