BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC BỆNH VIỆN HƯỞNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

*Ngày 9/8/2019, nhân viên y tế Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM đã hưởng ứng hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 78 túi máu.
Một số hình ảnh của buổi hiến máu:
 


 


 


 


 
*Ngày 10/8/2019, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Rách Kiến Long An đã hưởng ứng hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 198 túi máu.
Một số hình ảnh của buổi hiến máu:
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


TIN KHÁC