BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 03/8/2019

Ngày 03/8/2019, đông đảo người dân đã đến tham gia hiến máu tình nguyện tại chùa Giác Ngộ, kết quả thu được 255 túi máu.
 
Một số hình ảnh của buổi hiến máu:
 
 


 


 


 


 


TIN KHÁC