BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

HỘI THẢO THALASSEMIA THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

HỘI THẢO THALASSEMIA THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  
   Nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn về bệnh Thalassemia cho y bác sĩ.
   Bệnh viện Truyền máu Huyết học sẽ tổ chức "HỘI THẢO THALASSEMIA THƯỜNG NIÊN 2021"
 
   Thời gian: 9:00 - 12:00 ngày 09/10/2021
   Hình thức: Hội thảo trực tuyến
 
   Kính mời các cán bộ, nhân viên y tế đăng ký tham dự qua link: https://forms.gle/6jaVDr4NC7yUvTpt6
 
 
 

TIN KHÁC