BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

HỘI THẢO THALASSEMIA THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về bệnh Thalassemia cho các bác sĩ và nhân viên y tế, Bệnh viện Truyền máu Huyết học sẽ tổ chức “Hội thảo Thalassemia thường niên năm 2020” vào: - Thời gian : 8h30 - 12h00, thứ Bảy ngày 03/10/2020 - Địa điểm : Hội trường lầu 4, Bệnh viện Truyền máu Huyết học 118 Hồng Bàng, P12, Q5, TP. Hồ Chí Minh - Chương trình: vui lòng xem chương trình đính kèm. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý cơ quan cử cán bộ, nhân viên y tế đến tham dự “Hội thảo Thalassemia thường niên 2020” nêu trên. Hội thảo sẽ cấp chứng nhận tham dự cho Đại biểu tham dự. Thời gian đào tạo quy đổi theo quy định.
8h30 - 12h00, thứ Bảy ngày 03/10/2020 Hội trường lầu 4, Bệnh viện Truyền máu Huyết học 118 Hồng Bàng, P12, Q5, TP. Hồ Chí Minh

TIN KHÁC