BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

HỘI THÀO HEMOHILIA THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về bệnh Hemophilia cho các bác sĩ và nhân viên y tế, Bệnh viện Truyền máu Huyết học sẽ tổ chức “Hội thảo Hemophilia thường niên năm 2020” vào: - Thời gian : 8h30 - 11h30, thứ Bảy ngày 31/10/2020 - Địa điểm : Hội trường lầu 4, Bệnh viện Truyền máu Huyết học 118 Hồng Bàng, P12, Q5, TP. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý đồng nghiệp


Nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về bệnh Hemophilia cho các bác sĩ và nhân viên y tế, Bệnh viện Truyền máu Huyết học sẽ tổ chức “Hội thảo Hemophilia thường niên năm 2020” vào:

- Thời gian : 8h30 - 11h30, thứ Bảy ngày 31/10/2020

- Địa điểm : Hội trường lầu 4, Bệnh viện Truyền máu Huyết học

118 Hồng Bàng, P12, Q5, TP. Hồ Chí Minh

- Chương trình: vui lòng xem chương trình đính kèm.

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự “Hội thảo Hemophilia thường niên 2020” nêu trên.

Hội thảo sẽ cấp chứng nhận tham dự cho Đại biểu tham dự. Thời gian đào tạo quy đổi theo quy định.

Đăng ký tham dự:

Quý đồng nghiệp đăng ký tham dự vui lòng thực hiện theo mẫu đính kèm và gửi danh sách đăng ký cho ban tổ chức theo một trong hai hình thức sau:

1. Gửi qua Email: vuquynh210@gmail.com

2. Gửi về địa chỉ:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học

118 Hồng Bàng, P 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 028 3957 5886 Fax: 028 3855 2978

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 28/10/2020.

Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời hội thảo.

Trân trọng.

TIN KHÁC