BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG TIN CHI TIẾT CHO THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018 TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

Căn cứ Quyết định 752/QĐ-BV.TMHH ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bệnh viện Truyền máu Huyết học về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 (sau đây viết là Hội đồng tuyển dụng);

Hội đồng tuyển dụng thông tin chi tiết đến thí sinh tham dự xét tuyển viên chức bệnh viện, nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHỎNG VẤN:

1. Thời gian: Ngày 11 tháng 6 năm 2019 (thứ ba)

(Buổi sáng bắt đầu từ 07g15, buổi chiều bắt đầu từ 13g00)

Chương trình chi tiết:

+ 07g15: Thí sinh tập trung tại Hội trường lầu 4 để thực hiện nghi thức khai mạc.

+ 07g30: Thí sinh di chuyển đến khu vực bàn sát hạch theo sơ đồ.

+ 07g35: Chủ tịch Hội đồng bàn giao bộ đề phỏng vấn và đáp án cho Ban Kiểm tra, sát hạch.

+ 07g45: Giám thị gọi tên lần lượt từng thí sinh theo số thứ tự danh sách vào bàn sát hạch.

+ 12g30 – 13g00: Nghỉ trưa

+ 13g00: Bắt đầu phỏng vấn, thí sinh tập trung tại các khu vực bàn sát hạch theo sơ đồ.

2. Địa điểm: Bệnh viện Truyền máu Huyết học (118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh)

Thí sinh theo dõi danh sách bàn sát hạch được đăng trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Truyền máu Huyết học: http://bthh.org.vn.


II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ SINH DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2018

1. Trang phục: lịch sự (không mặc đồng phục công tác).

2. Giấy tờ mang theo để đối chiếu:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn hạn sử dụng).

+ Phiếu thu lệ phí xét tuyển.

3. Khi đi thí sinh tự chuẩn bị viết để soạn câu trả lời. Thí sinh không được mang túi xách, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc các thiết bị có tính năng tương tự vào khu vực thi.

4. Về phương thức thi:

+ Giám thị gọi tên thí sinh theo danh sách, khi vào phòng thi thí sinh nhận thẻ đeo và một tờ nháp (có chữ ký của giám thị). Sau 3 lần giám thị gọi tên thí sinh không có mặt xem như vắng mặt.

+ Thí sinh bốc thăm một câu hỏi trong hộp đựng đề phỏng vấn và ký tên, ghi rõ họ tên vào phía sau đề thi mình đã bốc trước khi di chuyển đến khu vực chuẩn bị.

 

Lưu ý: thí sinh chỉ được bốc một lần duy nhất, không có quyền thay đổi đề.

+ Sau khi bốc đề, thí sinh có 05 phút chuẩn bị

+ Thí sinh có thời gian tối đa để trả lời là 10 phút

+ Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn, thí sinh nộp lại đề thi cùng giấy nháp cho ban kiểm tra sát hạch niêm phong.

+ Ra khu vực thi, thí sinh trả thẻ đeo cho giám thị.

 

Hội đồng tuyển dụng đề nghị Ban Kiểm tra sát hạch, thí sinh tham dự và các thành phần có liên quan tuân thủ đúng nội quy phòng thi.
------------------------------------------------------------------------ 

Thông báo chính thức và thông tin cụ thể về danh sách thí sinh các bàn sát hạch xem tại đây:

 

1. Thông báo số 545/TB-HĐXTVC ngày 04 tháng 6 năm 2019 thông tin chi tiết cho thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Bệnh viện Truyền máu Huyết học năm 2018.

 

2. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 – Bàn sát hạch số 1.

 

3. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 – Bàn sát hạch số 2.

 

4. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 – Bàn sát hạch số 3.

 

5. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 – Bàn sát hạch số 4.

 

6. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 – Bàn sát hạch số 5.

 

7. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 – Bàn sát hạch số 6.

 

8. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 – Bàn sát hạch số 7.

 

9. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 – Bàn sát hạch số 8.

TIN KHÁC