BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

NGÂN HÀNG MÁU – BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TRIỂN KHAI XE VẬN CHUYỂN MÁU ĐẾN CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

      Bắt đầu từ 11/08/2020, Ngân hàng máu thuộc Bệnh viện Truyền máu Huyết học đã bắt đầu tổ chức vận chuyển máu đến giao tại một số bệnh viện lớn trong Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn cung cấp những sản phẩm máu đạt chất lượng GMP theo chuẩn Châu Âu (EU-GMP) từ đầu vào đến đầu ra.

      Cụ thể, theo đơn đặt hàng của các bệnh viện, Ngân hàng máu sẽ chuẩn bị sắp xếp các chế phẩm máu vào những thùng chứa có đá gel đảm bảo đúng nhiêt độ theo từng loại các chế phẩm và có nhiệt kế theo dõi nhiệt độ đặt bên trong, giúp nhân viên vận chuyển giám sát được sự thay đổi nhiệt độ của các sản phẩm đúng theo qui định của Bộ Y tế và GMP.

      Với việc làm này sẽ giúp giải quyết được một số khó khăn của các bệnh viên như: chủ động đặt hàng trước, không phải mất thời gian, nhân sự di chuyển và chờ đợi để nhận máu tại Ngân hàng máu như trước đây. Một số các đơn vị ở xa như Thủ Đức, Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh,… thì việc Ngân hàng máu giao máu đến tận nơi đã giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Bên cạnh đó, Ngân hàng máu cũng kiểm soát được chất lượng máu trên đường vận chuyển từ kho máu đến các bệnh viện.

      Dự kiến, đề án sẽ có 3 giai đoạn:

         - Giai đoạn 1: Thí điểm tại 10 bệnh viện có nhu cầu sử dụng máu nhiều nhất trong TP.HCM

         - Giai đoạn 2: Triển khai thường qui vận chuyển và cấp phát máu cho các bệnh viện trong TP.HCM

         - Giai đoạn 3: Vận chuyển máu để phục vụ cho công tác cấp cứu.

      Ngoài ra trong thời gian tới, bệnh viện sẽ hướng tới triển khai app đặt hàng online và liên thông dữ liệu từ Ngân hàng máu đến các bệnh viện để quản lý đường đi của máu từ đâu vào cho đến tận giường bệnh.

 
      Hình ảnh xe vận chuyền máu của Ngân hàng máu - bệnh viện Truyền máu Huyết học 
 
 

 
 


 
 


TIN KHÁC