BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

      Ngày 02/8/2021, được sự cho phép của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Truyền máu Huyết học đã tổ chức Lễ trao Quyết định số 245/QĐ-SNV ngày 03/6/2021 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học (hạng I) thuộc Sở Y tế đối với BS.CKII. Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.