BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

CẤP PHÁT HỒNG CẦU ĐÔNG LẠNH 2014

      Trong thời gian qua khi nhu cầu sử dụng máu Rh âm của các bệnh viện tăng đột ngột mà việc tìm kiếm người tình nguyện hoặc người nhà có nhóm máu phù hợp vô cùng khó khăn thì hồng cầu đông lạnh như là một cứu cánh , một giải pháp hiệu quả đã giải quyết kịp thời nhu cầu cấp thiết của các bệnh viện trong cấp cứu cũng như trong điều trị.

      Kỹ thuật bảo quản hồng cầu ở nhiệt độ đông lạnh sâu sẽ được dự trữ đặc biệt cho những trường hợp máu hiếm như RH D- , khi cần tìm người hiến máu gặp khó khăn hoặc cần lượng máu lớn không thể hiến máu kịp thời. Kỹ thuật này hổ trợ cho công tác đảm bảo an toàn trong truyền máu đáp ứng được yêu cầu của Ngân hàng máu hiện đại.

      Kỹ thuật đông lạnh hồng cầu là kỹ thuật lưu trữ hồng cầu ở độ đông lạnh sâu với chất bảo quản là glycerol bằng hệ thống máy ACP 215. Sử dụng glycerol nồng độ cao có thể bảo quản ,lưu trữ hồng cầu ở nhiệt độ – 800 C trong 10 năm. Khi cần giải đông túi máu, rửa loại bỏ glycerol và sẵn sàng cho sử dụng. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi cấp phát.

      Trong năm 2014 Ngân hàng máu Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học phối hợp Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo Thành Phố tổ chức Ngày hội giao lưu người có nhóm máu hiếm nhằm tăng cơ hội hiến máu của người nhóm máu hiếm, xây dựng thành công, hiệu quả ngân hàng máu đông lạnh.

Tổng cộng 39 túi cho 7 bệnh viện trong thành phố ,cụ thểCấp phát hồng cầu đông lạnh trong năm 2014:
 

HCĐL 250 ML

HCĐL 350ML

HCĐL450ML

 

A

B

O

AB

A

B

O

AB

A

B

O

AB

BV. Từ Dũ

1

4

3

Y tế Viễn Đông VN

9

8

2

5

BV. Tim Tâm Đức

1

BV.ĐK Thủ Đức

2

BV. TMHH

2

BV. COLUMBIA ASIA

1

BV.Phụ Sản Quốc Tế

1

   

TỔNG CỘNG

1

   

18

2

11

 

2

 

5

 

Đưa vào đông lạnh hồng cầu năm 2014

 

A

B

O

AB

Tổng cộng

Khối HCĐL thể tích 250ml

2

2

Khối HCĐL thể tích 350ml

29

15

70

6

120

Khối HCĐL thể tích 450ml

6

1

7

1

15

 

37

16

77

7

137

      Hiện tại đến tháng 3/2015 Ngân hang máu lưu trử được 316 túi (457,5 đơn vị) hồng cầu đông lạnh .

Tầm nhìn 2015- 2020: phát triển Ngân hàng máu đông lạnh Rh âm với số lượng tối thiểu 500 túi được dự trù trong ngân hàng máu. Phát triển kỹ thuật đông lạnh hồng cầu theo hướng dịch vụ cho các cá nhân có yêu cầu lưu trử đông lạnh.

      Kỹ thuật đông lạnh hồng cầu rất cần thiết để lưu trữ lâu dài các túi máu có nhóm máu hiếm nhằm đáp ứng kịp thời việc điều trị cho bệnh nhân.

      Để phát triển nguồn máu đông lạnh , quý hiếm này cần kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ vận động các đối tượng có nhóm máu hiếm tham gia hiến máu tình nguyện và hiến máu nhắc lại . Vận đông hiến máu ở các tổ chức nước ngòai đang làm việc tại Việt Nam để một phần họ được tham gia hiến máu nhân đạo mặt khác trong cộng đồng dân cư của họ nhóm máu RhD (-) có tỉ lệ cao.

      Chương trình an toàn máu quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện có kinh phí chăm sóc sức khoẻ cho người hiến máu Rh âm, tổ chức các hình thức tư vấn sức khoẻ, sống lành mạnh để có thể tiếp tục tham gia hiến máu lâu dài.

      Ngày hội giao lưu người có nhóm máu hiếm và lưu trữ đông lạnh hồng cầu nhóm máu hiếm ngày 27/04/2014 tại Bệnh viện Truyền máu-Huyết học.

      Giám Đốc bệnh viện nhấn mạnh sự cần thiết thành lập câu lạc bộ nhóm máu hiếm cũng như tăng cường lưu trử hồng cầu đông lạnh
 

      

      Các thành viên trong câu lạc bộ nhóm máu hiếm với khẩu hiệu “”Sẳn sàng hiến máu khi cần” “Hiến máu cứu người”

Khoa Điều chế -Cấp phát

TIN KHÁC