BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÁC NHẬN NHU CẦU VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LƯU TRỮ TẾ BÀO GỐC MÁU NGOẠI VI TỪ NĂM HAI TRỞ ĐI

      Ngân hàng Tế bào gốc – Bệnh viện Truyền máu Huyết học là nơi thực hiện xử lý, lưu trữ và bảo quản các đơn vị tế bào gốc máu ngoại vi phục vụ ghép điều trị cho các bệnh nhân. Các đơn vị tế bào gốc sẽ được truyền ghép cho bệnh nhân với liều lượng tế bào phù hợp; do đó, có thể sẽ sử dụng tất cả hoặc một phần các đơn vị tế bào gốc máu ngoại vi của khách hàng.

      Trong trường hợp sau ghép nếu còn các đơn vị tế bào gốc máu ngoại vi đang lưu trữ tại Ngân hàng Tế bào gốc thì khách hàng cần làm thủ tục ký hợp đồng để gia hạn thời gian lưu trữ cho các đơn vị tế bào gốc khi còn nhu cầu. Nếu khách hàng không còn nhu cầu lưu trữ thì sẽ ký xác nhận hủy mẫu tế bào gốc máu ngoại vi của mình.

      Để quá trình làm thủ tục ký hợp đồng lưu trữ hoặc hủy đơn vị tế bào gốc máu ngoại vi được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả, khoa Ngân hàng Tế bào gốc hướng dẫn các trình tự thực hiện như sau.

      1. Trong khoảng 60 ngày trước ngày hết hạn lưu trữ một năm đầu tiên của các đơn vị tế bào gốc (được tính từ ngày các đơn vị tế bào gốc máu ngoại vi được xử lý), khoa Ngân hàng tế bào gốc sẽ gửi “Thư thông báo về việc xác nhận nhu cầu lưu trữ tế bào gốc máu ngoại vi từ năm thứ hai trở đi” cho khách hàng.

      2. Khách hàng hoàn thành “Phiếu xác nhận nhu cầu lưu trữ từ năm hai trở đi” download phía cuối bài viết hoặc liên hệ số điện thoại 0925.676.561 (CN Phạm Tâm Tình) để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết.

      3. Khách hàng gửi phiếu xác nhận nhu cầu cho khoa Ghép Tế bào gốc - Bệnh viện Truyền máu Huyết học để được bác sĩ trưởng khoa Ghép Tế bào gốc tư vấn và xác nhận nhu cầu lưu trữ đơn vị tế bào gốc máu ngoại vi cho những năm tiếp theo.

      4. Khách hàng ký hợp đồng hoặc làm thủ tục hủy các tế bào gốc máu ngoại vi sau khi đã được bác sĩ trưởng khoa Ghép Tế bào gốc tư vấn và xác nhận nhu cầu lưu trữ.

 

      Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

         CN Phạm Tâm Tình - Điện thoại: 0925.676.561

Khoa Ngân hàng Tế bào gốc

Bệnh viện Truyền máu Huyết học

Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM

Hotline: 0943.253.968

 
      MẪU PHIẾU XÁC NHẬN NHU CẦU LƯU TRỮ TỪ NĂM 2 TRỞ ĐI 
 
   XÁC NHẬN NHU CẦU TRẺ EM, vui lòng chọn link: /uploads/XAC NHAN NHU CAU TRE EM.doc
   XÁC NHẬN NHU CẦU NGƯỜI LỚN, vui lòng chọn link: /uploads/XAC NHAN NHU CAU NGUOI LON.doc

TIN KHÁC