BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

CƠ HỘI THUẬN TIỆN CHO NHỮNG SẢN PHỤ CÓ NHU CẦU LƯU TRỮ TẾ BÀO GỐC MÁU CUỐNG RỐN TẠI BÌNH DƯƠNG


 

      Chương trình lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn theo yêu cầu đã được Bệnh viện Truyền máu – Huyết học bước đầu triển khai từ năm 2007. Tính đến hiện tại, Ngân hàng Tế bào gốc trực thuộc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học (Ngân hàng Tế bào gốc – BTH) đã có sự hợp tác với hầu hết bệnh viện phụ sản và bệnh viện đa khoa có khoa sanh được nhiều sản phụ chọn sinh tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện dịch vụ lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn.

 

      Từ trước tháng 06/2017, dịch vụ lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn của Ngân hàng Tế bào gốc – BTH chỉ được thực hiện tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Điều này làm mất đi cơ hội lưu giữ tế bào gốc máu cuống rốn cho con mình đối với những sản phụ chọn sinh tại các bệnh viện thuộc những khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Bình Dương là khu vực mà Ngân hàng Tế bào gốc đã tiếp nhận được rất nhiều yêu cầu lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn nhưng đành phải từ chối do hạn chế về khoảng cách địa lý.

 

      Với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, từ tháng 5/2017 Ngân hàng Tế bào gốc đã hợp tác cùng Bệnh viện Đa khoa quốc tế Becamex thuộc tỉnh Bình Dương nhằm khắc phục hạn chế đó. Điều này giúp mở ra cơ hội thuận tiện cho những sản phụ có nguyện vọng sinh con tại quê nhà mà vẫn có thể tham gia dịch vụ lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn của Ngân hàng Tế bào gốc-BTH. Trên tinh thần hợp đồng hợp tác giữa hai bệnh viện, đầu tháng 6/2017, Ban phụ trách khoa cùng đội ngũ kỹ thuật viên Ngân hàng Tế bào gốc đã đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex để tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho chương trình lưu trữ máu cuống rốn theo yêu cầu. Buổi tập huấn, chuyển giao kỹ thuật đã thành công tốt đẹp nhờ nhận được sự tổ chức, tiếp đón chu đáo, niềm nở của Ban giám đốc; sự chú tâm tiếp thu lý thuyết và chủ động, tích cực tham gia thực hành của tập thể bác sĩ và nữ hộ sinh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex.

 

      Vì vậy, từ tháng 7/2017, những sản phụ chọn sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex thuộc tỉnh Bình Dương đã có cơ hội thuận tiện tham gia vào dịch lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn của Ngân hàng Tế bào gốc – BTH với những đơn vị máu cuống rốn được thu thập kịp thời và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

 
 
 

Trưởng khoa Ngân hàng tế bào gốc phát biểu trong buổi tập huấn

tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Becamex (Hình ảnh: Quốc Bảo)