BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

SỚM HOÀN THIỆN MÔ HÌNH VẬN CHUYỂN MÁU VÀ CHẾ PHẨM MÁU ĐẾN CÁC BỆNH VIỆN

 

      Sau thời gian thử nghiệm, mong BV Truyền máu Huyết học duy trì và mở rộng mô hình này vì quá tiện ích cho hoạt động chuyên môn của các bệnh viện, đó là ý kiến nhận xét của một nhân viên chuyên trách ngân hàng máu của BV quận Thủ Đức.

 
 
 

Xe vận chuyển chế phẩm máu đến các bệnh viện

 

      Trong kế hoạch nâng cao chất lượng cung ứng các chế phẩm máu theo xu thế phát triển của chuyên ngành Huyết học của các nước trong khu vực, từ ngày 11/8/2020, BV Truyền máu Huyết học đã triển khai thử nghiệm mô hình cung ứng và vận chuyển máu và các chế phẩm của máu trực tiếp đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trong giai đoạn thử nghiệm, Ngân hàng máu đã triển khai cho 7 bệnh viện, bao gồm: BV quận Thủ Đức, Hùng Vương, Nhân Dân 115, ĐHYD TPHCM, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Từ Dũ. Tổng số lượng chế phẩm máu (túi) được vận chuyển và cung ứng tại bệnh viện là 20.883 túi, trong đó những bệnh viện đã chuyển hầu hết (trên 80%) sang loại hình này là BV Từ Dũ, BV quận Thủ Đức.

   Tuy nhiên, thực tế vẫn còn bệnh viện có trong kế hoạch nhưng chưa thể tham gia được do chưa đáp ứng được yêu cầu khi tham gia đó là do phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIS) chưa có chức năng phân biệt được giá thành khác nhau của túi máu được vận chuyển và không được vận chuyển (bệnh viện đi nhận theo cách cũ), đó là BV Nhân Dân Gia Định và BV Ung Bướu. Một điều kiện cần khác là bệnh viện phải có tủ trữ máu âm sâu theo đúng quy định.

 

   Điều đáng ghi nhận đó là quyết tâm của lãnh đạo BV Truyền máu Huyết học về triển khai loại hình cung ứng và vận chuyển máu đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố, thay vì các bệnh viện phải cử nhân viên và xe đi lấy máu mỗi ngày như trước đây. Để có thể triển khai thí điểm được như thời gian vừa qua, BV TMHH đã chủ động chuẩn bị đầu đủ các trang thiết bị cần thiết, phương tiện vận chuyển chuyên dùng, nhân sự chuyên trách.

   Hiệu quả thiết thực của mô hình vận chuyển chế phẩm máu đến các bệnh viện đã rõ, việc cần thiết hiện nay đó là sơ kết đánh giá hiệu quả của mô hình này, trong đó những khó khăn phát sinh khi triển khai thực tế như: công tác dự trù, thiếu các tủ chứa sản phẩm máu đúng theo quy định tại các bệnh viện,… cho đến phần mềm cung ứng chế phẩm máu kết nối được với các phần mềm HIS của các bệnh viện.
 
   


 

Quá trình chuẩn bị đưa chế phẩm máu vào thùng chứa chuyên dụng và đưa lên xe vậ đưa lên xe vận chuyển đến các bệnh viện

SỞ Y TẾ TP.HCM


 


TIN KHÁC