BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHẾ PHẨM MÁU RHESUS ÂM

   Tại Việt Nam, bên cạnh hệ nhóm máu ABO, các Ngân hàng máu còn thực hiện phân biệt nhóm máu Rhesus D dương hoặc D âm. Nhóm máu Rhesus D âm (viết tắt là Rh âm hoặc Rh(-)) là nhóm máu hiếm vì người có nhóm máu này chiếm dưới 0,01% dân số chung.

   Với mục đích đảm bảo an toàn truyền máu, sẵn sàng cung cấp các chế phẩm máu cho nhu cầu điều trị người bệnh có nhóm máu hiếm, Ngân hàng máu Bệnh viện Truyền máu Huyết học (gọi tắt là Ngân hàng máu) đã thiết lập các phương án và quy trình cho việc đăng ký và cấp phát chế phẩm máu Rh âm. Khi các bệnh viện có nhu cầu truyền chế phẩm máu Rh âm cho người bệnh, các bệnh viện sẽ đăng ký cho Ngân hàng máu để được cung cấp kịp thời.

   Đối với chế phẩm khối hồng cầu (còn gọi là hồng cầu lắng), thông thường Ngân hàng máu luôn duy trì dự trữ trung bình khoảng 03 túi nhóm máu Rh âm cho mỗi nhóm máu A, B, O, AB để có thể cung cấp ngay cho nhu cầu cấp cứu.

   Bên cạnh đó, Câu lạc bộ máu hiếm thuộc Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM có công tác vận động hiến máu, kêu gọi người hiến có nhóm máu hiếm tham gia hiến máu khi có nhu cầu. Câu lạc bộ máu hiếm này được xem như “ngân hàng máu sống”, có thể đáp ứng trong vòng 24-48 giờ kể từ lúc đăng ký. Máu toàn phần sau khi lấy ra từ người hiến, cần phải được điều chế và xét nghiệm sàng lọc trước khi trở thành các loại chế phẩm máu an toàn, đủ điều kiện truyền cho người bệnh.

   Mỗi chế phẩm máu khác nhau có hạn sử dụng nhất định khác nhau. Ví dụ: chế phẩm khối hổng cầu có hạn sử dụng từ 30-42 ngày; trong khi đó chế phẩm tiểu cầu có hạn sử dụng ngắn hơn rất nhiều, chỉ 5 ngày. Vì vậy, việc điều phối và sử dụng nguồn máu hiếm quý giá một cách tiết kiệm và hiệu quả chính là nhờ việc duy trì hoạt động của các câu lạc bộ máu hiếm, ngân hàng máu sống.

   Người có nhóm máu hiếm nên đăng ký tham gia vào các câu lạc bộ máu hiếm hoặc ngân hàng máu sống của 2 đơn vị là Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM và Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học TP.HCM, sẵn sàng tham gia hiến máu khi được mời để kịp thời đáp ứng nhu cầu truyền máu của người bệnh máu hiếm.

Bên cạnh chế phẩm hồng cầu lắng thông thường, Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu Huyết học còn có một loại chế phẩm đặc biệt đã được giải thưởng KOVA năm 2016 là chế phẩm hồng cầu đông lạnh mang nhóm máu hiếm Rh âm. Các chế phẩm này được điều chế và bảo quản trong điều kiện đặc biệt, có hạn sử dụng lên đến 10 năm kể từ ngày sản xuất. Khi có nhu cầu khẩn cấp mà không kịp huy động nguồn máu hiếm từ người hiến máu, các chế phẩm hồng cầu đông lạnh sẽ được giải đông và truyền cho người bệnh. Trong 05 năm qua, chính nhờ kho máu đông lạnh này đã cung cấp hơn 350 túi để cứu sống hơn 200 trường hợp người bệnh cấp cứu có các loại máu hiếm này tại một số bệnh viện trong Tp.HCM. Hiên tại, Ngân hàng máu đang dự trữ gần 300 túi chế phẩm hồng cần đông lạnh các nhóm máu hiếm để kịp thời phục vụ cho trường hợp cấp cứu.

ThS. BS. Hoàng Thị Tuệ Ngọc

Trưởng Khoa Điều chế và Cấp phát máu

Bệnh viện Truyền máu Huyết học

TIN KHÁC