BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

NGÀNH Y TẾ HUY ĐỘNG TỔNG LỰC TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG ĐỢT 4

      Ngày 21/6/2021, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn số 3807/SYT-NVY về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Trong đợt tiêm chủng này, Phòng Y tế sẽ là đầu mối phối hợp với Trung tâm y tế và các bệnh viện để tổ chức tiêm chủng đối với các điểm tiêm ngoài cộng đồng. Trưởng các khu công nghiệp, khu chế xuất chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, bố trí địa điểm tiêm đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất.
      Để triển khai chiến dịch thần tốc trong tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đợt 4, Ngành Y tế đã huy động toàn bộ lực lượng y tế tham gia, lên danh sách các trang thiết bị vật tư tiêu hao và nguồn lực cũng như phân công các đội tiêm chủng trên từng điểm tiêm. Tại điểm tiêm cộng đồng có tổng cộng 96 điểm tiêm chủng với 391 đội tiêm, trong đó số đội tiêm cố định là 280 đội, 111 đội tiêm dự trù. Tại điểm tiêm khu công nghiệp, khu chế xuất có tổng cộng 143 cơ sở phụ trách tiêm chủng với 473 đội tiêm chủng đến từ các Trung tâm Y tế; Bệnh viện bộ ngành; Bệnh viện tư nhân; Công ty cổ phần vắc-xin Việt Nam; Phòng khám đa khoa. Ngoài ra còn có 23 đơn vị là Trung tâm y tế, bệnh viện phụ trách xe cấp cứu trong quá trình tổ chức các điểm tiêm chủng. Như vậy Ngành Y tế sẽ huy động tổng cộng 864 đội tiêm, mỗi đội tiêm có 5 nhân viên y tế gồm: 1 bác sỹ khám sàng lọc, 1 điều dưỡng đo sinh hiệu, 1 điều dưỡng thực hiện kỹ thuật thêm, 1 bác sỹ và 1 điều dưỡng theo dõi sau tiêm.
      Được biết trước đó Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2971/QĐ-BYT ngày 17/6/2021 về việc phân bổ vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5. Theo đó, Bộ Y tế phân bổ 786.000 liều vắc-xin cho TP Hồ Chí Minh để tiêm cho các trường hợp quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19. Bên cạnh đó Thành phố cũng nhận thêm 50.000 liều dành riêng cho quận đội và công an.
[Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC)]

TIN KHÁC