BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ CHO NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN CA BỆNH COVID 19

      Hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện các chủng vi-rút SARS-CoV-2 mới có khả năng lây nhiễm nhanh trên diện rộng với số lượng người tiếp xúc gần (F1) lớn gây quá tải các cơ sở cách ly y tế tập trung.
      Nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, Bộ Y tế đã xây dựng Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện F1 để Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, áp dụng thí điểm trên địa bàn thành phố, tại công văn số 5152/BYT-MT ngày 27/6/2021.
      Thiết kế: Minh Hà (HCDC) - Nhật Tiên, Lê Vân, Thiên Hồng (Đại học Y Dược TP.HCM)
 
 


 
 


 
 


 
 


 


TIN KHÁC