BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

XÉT NGHIỆM DNA - HUYẾT THỐNG

I. TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

1. Thời gian thực hiện xét nghiệm và trả kết quả DNA - Huyết thống

- 1 người: 5 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ, Tết)

- 2 người: 6 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ, Tết)

- 3 người: 7 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ, Tết)

- Trong trường hợp kết quả cần kiểm tra thêm: 18 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ, Tết)

2. Mẫu xét nghiệm DNA – Huyết thống: Chỉ thực hiện trên mẫu máu

3. Địa chỉ nhận xét nghiệm và trả kết quả: 118 Hồng Bàng, P12, Q5 (Lầu 1 - Phòng Tư vấn DNA huyết thống)

4. Điện thoại liên hệ: (+84-28)39575334 hoặc (+84-28)39571342 – Số nội bộ: 189

5. Các trường hợp tiếp nhận

5.1. Xét nghiệm 1 người (xác định hình ảnh DNA – DNA profile)

5.2. Xét nghiệm 2 người (tìm liên hệ cha-con hoặc mẹ-con)

5.3. Xét nghiệm 3 người (tìm liên hệ cha-con và/hoặc mẹ-con): Khi khách hàng muốn sử dụng cho những trường hợp liên quan đến pháp lý như theo yêu cầu của Tòa án/ Sở tư pháp/ Đại sứ quán nước ngoài hoặc làm giấy khai sinh, bảo lãnh đi nước ngoài

5.4. Xét nghiệm thêm 1 người

- Trường hợp khách hàng thử thêm con thứ 2, thứ 3,…: trong vòng tối đa 1 năm thì chỉ lấy mẫu thử của người con (không cần lấy thêm mẫu thử của cha, mẹ)

- Trường hợp khách hàng thử thêm người mẹ: trong vòng tối đa 1 năm thì chỉ lấy mẫu thử của người mẹ (không cần lấy thêm mẫu thử của cha, con)

- Quá thời hạn 1 năm thì được xem như trường hợp mới và cần phải lấy lại mẫu thử

5.5. Cấp thêm/ cấp lại bản kết quả

- Áp dụng cho việc cấp thêm hoặc cấp lại bản kết quả tiếng Việt/ Anh/ Pháp

- Trong vòng 1 năm kể từ ngày yêu cầu xét nghiệm DNA–Huyết thống, khi khách hàng đề nghị cấp lại bản kết quả, khách hàng cần điền thông tin vào “Giấy đề nghị cấp lại bản kết quả DNA-Huyết thống” (theo mẫu)

5.6. Trường hợp khách hàng thay đổi thông tin cá nhân hoặc tên họ thì được xem như tiếp nhận trường hợp mới

5.7. Người yêu cầu xét nghiệm phải là một trong những người xét nghiệm (cha/mẹ/con) hoặc yêu cầu của Tòa án (có quyết định trưng cầu giám định của TAND)

5.8. Trường hợp khách hàng không phải là người Cha trên giấy khai sinh thì cần thực hiện xét nghiệm thêm người mẹ (xét nghiệm 3 người cha - mẹ - con)

6. Các giấy tờ cần đem theo khi đăng ký thực hiện xét nghiệm

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến làm xét nghiệm

- Đối với trẻ dưới 18 tuổi

ü Có cha, mẹ (phải có giấy khai sinh, hay giấy chứng sinh) hoặc người giám hộ đi cùng (phải có giấy xác nhận quyền giám hộ với chứng thực của cơ quan có thẩm quyền), ký xác nhận cam đoan và đồng thuận xét nghiệm cho trẻ

ü Nếu là giấy chứng sinh, khách hàng nên dự tính đặt tên cho bé, cha và mẹ cùng ký tên xác nhận đặt tên con, tên sẽ không thay đổi, nếu thay đổi sẽ xem như trường hợp mới

ü Nếu giấy khai sinh/ chứng sinh không có tên cha thì mẹ hay người giám hộ ký xác nhận cam đoan và đồng thuận xét nghiệm cho trẻ

Nếu giấy khai sinh/ chứng sinh bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch và công chứng sang tiếng Việt Nam

II. TIẾP NHẬN XÉT NGHIỆM DNA – HUYẾT THỐNG

- Khách hàng đưa các loại giấy tờ cho nhân viên tư vấn (như mục I. 6). Nếu khách hàng không đem theo bản chính, đề nghị khách hàng khi đến nhận kết quả cần mang theo bản chính để đối chiếu.

- Nhân viên tư vấn nhập thông tin khách hàng vào phiếu yêu cầu xét nghiệm

- Khách hàng kiểm tra thông tin trên phiếu yêu cầu xét nghiệm (theo mẫu) và ký tên xác nhận

- Ban phụ trách khoa Miễn dịch kiểm tra toàn bộ hồ sơ

- Khách hàng đóng tiền tại Phòng tài vụ (tầng trệt)

- Chụp hình người làm xét nghiệm

- Lấy mẫu và lưu trữ mẫu (như mục III)

- Photo các loại giấy tờ của khách hàng, lưu hồ sơ

- Gửi “Phiếu yêu cầu xét nghiệm DNA – Huyết thống” cho khách hàng để hẹn lấy kết quả

III. LẤY MẪU VÀ LƯU TRỮ MẪU

1. Lấy mẫu

- Ghi họ, tên, ngày, tháng và năm sinh của khách hàng lên FTA card

- Đưa FTA card cho khách hàng xem có ghi đúng họ, tên, ngày, tháng và năm sinh. Sau đó, khách hàng ký tên vào FTA card

- Đối với con dưới 18 tuổi, đưa cho cha, mẹ/ người giám hộ cùng xem trên FTA card có ghi đúng họ, tên, ngày, tháng và năm sinh của trẻ. Sau đó, cha, mẹ/ người giám hộ ký tên vào FTA card

- Nhân viên tư vấn lấy mẫu máu khách hàng

2. Lưu trữ mẫu

- Cho mẫu vào túi bóp có ghi họ và tên của cha, mẹ và con, niêm phong bằng giấy có chữ ký của nhân viên tư vấn

IV. TRẢ KẾT QUẢ

Khi đến lấy kết quả, khách hàng cần đem theo

- “Phiếu yêu cầu xét nghiệm DNA–Huyết thống” và phiếu thu

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) có cùng thông tin đã ghi nhận trong “Phiếu yêu cầu xét nghiệm DNA-Huyết thống”

Qui định này được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2017 ký; thay thế mọi qui định trước đây liên quan đến xét nghiệm DNA-Huyết thống.


TIN KHÁC