HỘI TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TP.HCM

HỘI TRUYỀN MÁU – HUYẾT HỌC TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ VI

      Hội Truyền máu huyết học TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) trực thuộc Hội Y học TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những công dân Việt Nam và những tổ chức làm công tác nghiên cứu khoa học chuyên môn nghiệp vụ ngành y, thuộc lĩnh vực truyền máu và huyết học, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chưa có tổ chức Hội Truyền máu huyết học, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

      Là một Hội khoa học, Hội tập hợp, động viên hội viên tham gia đẩy mạnh hoạt động khoa học kỹ thuật, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định khoa học công nghệ y học.

 

      Là một Hội nghề nghiệp, Hội tổ chức vận động, giám sát và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng qui định của pháp luật; tham gia với ngành y tế trong việc quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những hội viên hành nghề, giữ gìn và bảo vệ uy tín của người thầy thuốc và danh dự của ngành nghề. Hội còn là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

 

      Việc sinh hoạt và làm việc thường gắn liền với hoạt động chuyên môn của cơ sở. Trong nhiệm kỳ VI, đã có nhiều Hội viên đăng ký gia nhập và tham gia các hoạt động của hội.

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Hội đã trải qua 6 nhiệm kỳ với những sự nổ lực đóng góp và phát huy của nhiều thế hệ lãnh đạo cho sự phát triền của ngành Y tế nói chung và về lĩnh vực Truyền máu – Huyết học nói riêng. Mới đây, vào ngày 22/06/2017, tại Hội trường lầu 4 Bệnh viện Truyền máu – Huyết học Tp.HCM số 118 Hồng bàng, Phường 12, Quận 5 đã tổ chức thành công Đại hội “ Hội nghị Truyền máu – Huyết học TP. HCM” nhiệm kỳ VI. Hội tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo của Hội Y học TP.HCM và tinh thần đoàn kết, sự nhiệt tình công tác của các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022, sự nỗ lực phấn đấu của các hội viên, Hội Truyền máu – Huyết học TP.HCM sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong các hoạt động của Hội mang nhiều thành tựu cho nền Y học nói chung và lĩnh vực Truyền máu – Huyết học nói riêng.

 

      Tên tiếng Việt: Hội Truyền Máu Huyết Học - Thành phố Hồ Chí Minh.

      Tên tiếng nước ngoài: HCM City Blood transfusion and Hematology Association

      Tên viết tắt: HHA

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRUYỀN MÁU – HUYẾT HỌC TP.HCM NHIỆM KỲ VI (2017 – 2022)