BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY TP.HCM HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HÈ (29/09/2018)

            Sáng ngày 29/09/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Văn phòng Thành ủy TP.HCM với 120 người hiến máu.
 
 


 


 


 


 


TIN KHÁC