BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÍNH NGUYỆN HÈ (09/10/2018)

         Sáng ngày 09/10/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Trường Đại học Sư phạm Trung Ương với 159 người hiến máu.
 
 


 


 

Mô tả

TIN KHÁC