BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÍNH NGUYỆN HÈ (15/12/2018)

         Sáng ngày 15/12/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Trường Đại học Cảnh sát với 272 người hiến máu.
 


 


 


 


 


 


TIN KHÁC