BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÍNH NGUYỆN (23/12/2018)

      Sáng ngày 23/12/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Trường Đại học An Ninh Nhân dân với 148 người hiến máu.
 
     
  


 


TIN KHÁC