BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

TRƯỜNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG NHÂN DÂN 2 HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HÈ (04/11/2018)

      Sáng ngày 04/11/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Trường Cảnh sát cơ động nhân dân 2 với 439 người hiến máu.
 
 


 


 


 


 


 


 


TIN KHÁC