BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HÈ (03/10/2018)

          Sáng ngày 03/10/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Sở Lao động  - Thương binhvà Xã hội TP.HCM với 242 người hiến máu.
 
 

 


 


 


 


 


TIN KHÁC