BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

ĐỊA ỐC ALIBABA HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HÈ (07/10/2018)

         Sáng ngày 07/10/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Địa ốc Alibaba với 313 người hiến máu.
 
 

 
 

 
 


 


 

 
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


TIN KHÁC