BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

CTY DAMCO QUẬN 1 ENGLISH HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÍNH NGUYỆN HÈ (02/10/2018)

            Sáng ngày 02/10/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Cty DamCo Quận 1 với 66 người hiến máu.
 
 


 


 


 


 


 

TIN KHÁC