BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

CÔNG AN HUYỆN HÓC MÔN HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HÈ (10/10/2018)

      Sáng ngày 10/10/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Công An huyện Hóc Môn với 67 người hiến máu.
 
 


 


 


 


 


 


 


TIN KHÁC