BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

CHÙA GIÁC NGỘ TP.HCM HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HÈ (06/10/2018)

            Sáng ngày 06/10/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Chùa Giác Ngộ TP.HCM với 560 người hiến máu.
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 

  


 


 


TIN KHÁC