BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

BỆNH VIỆN TÂM ĐỨC HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2018 CỦA BTH (1/11/2018)

      Sáng ngày 01/11/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Bệnh viện Tâm Đức với 62 người hiến máu
 


 


 


 


 


 


 


TIN KHÁC