BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN HƯỚNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HÈ (04/10/2018)

         Sáng ngày 04/10/2018, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã tiến hành lấy máu tình nguyện lưu động tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn với 86 người hiến máu.
 
 


 


 


 


 


TIN KHÁC