BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

NGƯỜI DÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TẠI CHÙA GIÁC NGỘ

Ngày 06/7/2019, trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội hiến máu - Giọt máu hồng Thành phố mang tên Bác" được tổ chức tại chùa Giác Ngộ Quận 5, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt tình hưởng ứng công tác hiến máu nhân đạo. Sau buổi hiến máu đã thu thập được 445 túi máu.
 
Một số hình ảnh của buổi hiến máu:
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


TIN KHÁC