BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

NGƯỜI DÂN HƯỞNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI TTTM PEARL PLAZA

Ngày 22/8/2019, đông đảo người dân đã đến TTM Pearl Plaza để hưởng ứng hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 332 túi máu. 
 
Một số hình ảnh của buổi hiến máu: 
 
 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


TIN KHÁC