BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

NGƯỜI DÂN HƯỞNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI TTTM AEON BÌNH TÂN

Ngày 25/8/2019, Bệnh viện Truyền máu Huyết học đã phối hợp với Bệnh viện Quốc tế City và TTTM AEON Bình Tân để tổ chức buổi hiến máu tình nguyện tại sảnh của TTTM AEON. Đông đảo người dân đã đến hiến máu tình nguyện, kết hợp với hoạt động tham quan mua sắm và giải trí ở nơi này. Được sự tham gia nhiệt tình của người dân, kết quả đã thu được 291 túi máu.
 
 Một số hình ảnh của buổi hiến máu:
 
 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


TIN KHÁC