BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG

Ngày 30/7/2019 đã diễn ra Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Cung Văn hóa lao động với 593 người tham gia hiến máu.
 
Một số hình ảnh của Ngày hội:
 
 


 


 


 


 


 


TIN KHÁC