BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

LỰC LƯỢNG CÔNG AN HƯỞNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 02/7/2019

Ngày 02/7/2019, lực lượng Công an TPHCM và Công an Bình Chánh đã nhiệt tình hưởng ứng hiến máu tình nguyện. Kết quả Bệnh viện Truyền máu Huyết học thu thập được 396 túi máu tại Công an TPHCM và 129 túi máu tại Công an Bình Chánh.
 
Một số hình ảnh của buổi hiến máu:
 
Tại Công an TPHCM:
 


 

Mô tả

 


 


Tại Công an Bình Chánh:
 


 


 


 


 


TIN KHÁC