BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

HƯỞNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 08 VÀ 09/7/2019

Ngày 08/92019, công nhân viên Siêu thị Coopmart Hòa Bình - Tân Phú đã hưởng ứng hiến máu tình nguyện, kết quả thu thập được 58 túi máu.
Một số hình ảnh của buổi hiến máu: 
 


 


 


 


 


 


 
Ngày 09/92019, công nhân viên Công ty Cổ phần Sadoreal đã hưởng ứng hiến máu tình nguyện, kết quả thu thập được 51 túi máu.
Một số hình ảnh của buổi hiến máu:
 


 


 


 


 


TIN KHÁC