BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

CÔNG AN QUẬN BÌNH TÂN HƯỞNG ỨNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 16/8/2019

Ngày 16/8/2019, Công an Quận Bình Tân đã tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 50 túi máu.
 
Một số hình ảnh của buổi hiến máu:
 
 

\

 


 

Mô tả

TIN KHÁC