BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG "4 XÂY 3 CHỐNG" VÀ SƠ KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG "XÂY DỰNG CÁC GIÁ TRỊ MẪU HÌNH THANH NIÊN TP HỒ CHÍ MINH" GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

      Sáng thứ Tư (29/6/2016) Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc vận động "4 xây - 3 chống" và sơ kết thực hiện cuộc vận động "Xây dựng mẫu hình thanh niên thành phố" giai đoạn 2013 - 2016 tại Hội trường Trung tâm kiểm định thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

 

      Theo đó, cuộc vận động “4 xây - 3 chống” giai đoạn 2011-2015 xác định các mục tiêu: xây dựng ý thức công dân, tinh thần tình nguyện, tinh thần hiếu học, tinh thần yêu lao động (4 xây) và chống lối sống ích kỷ, lối sống lạc hậu, lối sống vô văn hóa (3 chống).

 

      Trong khi cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên cũng xác định rõ bốn cặp tiêu chí: yêu nước - khát vọng, đạo đức - trách nhiệm, tri thức - sáng tạo, năng động - văn minh là những phẩm chất tốt đẹp thanh niên TP cần hướng đến.

 

 

Hình 1. Hội nghị tổng kết Cuộc vận động "4 xây - 3 chống" và sơ kết thực hiện cuộc vận động

"Xây dựng mẫu hình thanh niên thành phố" giai đoạn 2013 - 2016

 

      Hội nghị đã được nghe tóm tắt báo cáo tổng kết thực hiện Cuộc vận động "4 xây - 3 chống" và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng mẫu hình thanh niên thành phố" giai đoạn 2013 - 2016. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã được lắng nghe báo cáo mô hình thực hiện cuộc vận động "4 xây - 3 chống" do Đoàn Bệnh viện Ung Bướu trình bày và sự chia sẻ thú vị đầy thiết thực trong việc thực hiện cuộc vận động "Xây dựng mẫu hình thanh niên thành phố" của Đoàn Bệnh viện Bình Dân thông qua những mẫu chuyện ngắn.

 
 

 

Hình 2. ThS.BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, đại diện Đoàn cơ sở BV Bình Dân chia sẻ những kinh nghiệm thú vị trong việc thực hiện cuộc vận động "Xây dựng mẫu hình thanh niên thành phố

 

      Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế đã khen thưởng các tập thể và các cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động "4 xây - 3 chống" và cuộc vận động "Xây dựng mẫu hình thanh niên thành phố".

 

 

Hình 3. Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng trong việc thực hiện cuộc vận động

"4 xây - 3 chống" và "Xây dựng mẫu hình thanh niên thành phố"

 

      Cuộc vận động “4 xây – 3 chống” đang được thực hiện thành công từ chi đoàn đến đoàn cơ sở, hứa hẹn sẽ xây dựng những giá trị tốt đẹp trong các bạn đoàn viên, thanh niên.

 

 

Hình 4. Các cán bộ Đoàn cùng chụp hình lưu niệm

 
 

ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU – HUYẾT HỌC

Đoàn Cơ sở BV

TIN KHÁC