BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

HỘI NGHỊ VIỆT - PHÁP MỞ RỘNG GHÉP TỦY XƯƠNG VÀ TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU LẦN 4

Hội nghi Việt - Pháp được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần về lĩnh vực Ghép tế bào gốc do Bệnh viện Truyền máu - Huyết học tổ chức.
Intercontinental Nha Trang

TIN KHÁC