BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

ỨNG DỤNG BỘ QUẢ CÂN CHUẨN TRONG CÔNG TÁC HIỆU CHUẨN SAU SỬA CHỮA CÂN SỨC KHỎE CƠ HỌC TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

I. Sự cần thiết trong việc ứng dụng bộ quả cân

Hiện nay, tần suất sử dụng thiết bị tại Bệnh viện diễn ra liên tục, dẫn đến tình trạng máy móc thiết bị hư hỏng là không thể tránh khỏi. Trong đó, cụ thể là các loại cân sức khỏe được sử dụng tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện. Sau một khoảng thời gian sử dụng, cân sức khỏe thường gặp các tình trạng hư hỏng. Phòng Vật tư – Trang thiết bị đã mời các đơn vị thuê ngoài kiểm tra khảo sát, tuy nhiên phản hồi từ phía các đơn vị thực hiện đều không đảm bảo kết quả cho Bệnh viện và kiến nghị thay thế cân mới. Ngoài ra, sau khi sửa chữa Bệnh viện phải mang cân ra ngoài hiệu chuẩn lại, tốn nhiều chi phí cho bệnh viện. Nhận thấy vấn đề này, Phòng vật tư – trang thiết bị với mong muốn tự sửa chữa và sử dụng bộ quả cân chuẩn để hiệu chuẩn lại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên tại các khoa.

Cân hư hỏng đã được điều chuyển về Bộ phận kỹ thuật phòng Vật tư - Trang thiết bị.

 


Tình trạng hư hỏng của lò xo, bánh răng truyền động, bộ cơ truyền động 

II. Thực hiện

Phòng Vật tư – Trang thiết bị tiến hành sửa chữa các cân sức khỏe

 
 

 Hình ảnh đang sửa chữa bàn cân và thanh chịu lực cân bằng của Bộ phận kỹ thuật phòng Vật tư – Trang thiết bị

 

Sau đó, Phòng Vật tư – Trang thiết bị sử dụng bộ quả cân để thực hiện hiệu chuẩn

 
 


Sau cùng, để đảm bảo kết quả hiệu chuẩn là chính xác, Phòng Vật tư – Trang thiết bị gửi cân sức khỏe đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM thực hiện hiệu chuẩn lại thiết bị, kết quả hiệu chuẩn sẽ được thể hiện qua nội dung trên Giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị mà đơn vị cấp.

 
 

Hình ảnh hiệu chuẩn các cân sức khỏe do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM thực hiện

 
III. Kết quả
 
 


Biểu đồ so sánh tỉ lệ % kết quả đạt được sau hiệu chuẩn

 
 

Phòng Vật tư – Trang thiết bị đã thực hiện hiệu chuẩn 3 cân sức khỏe với 5 lần hiệu chuẩn và đạt > 99% so với kết quả của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tp.HCM.

Ứng dụng bộ quả cân chuẩn trong công tác hiệu chuẩn sau công tác tự sửa chữa cân sức khỏe cơ học giúp nâng cao chuyên môn kỹ thuật của phòng Vật tư – Trang thiết bị bằng việc giảm thời gian và chi phí sửa chữa cân sức khỏe tại các khoa/phòng trong Bệnh viện.

Sáng kiến mang tính khả dụng cao, rút ngắn thời gian và giảm chi phí hiệu chuẩn, đồng thời phòng Vật tư – Trang thiết bị triển khai công tác tự thực hiện ngày càng tốt hơn bằng việc học hỏi và ứng dụng bộ quả cân thực hiện hiệu chuẩn đáp ứng nhu cầu sử dụng của khoa/phòng.

 
PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

TIN KHÁC