BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM TRỰC TIẾP GÓI THẦU "TRANG BỊ HỆ THỐNG LỌC KHÍ KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 2 VÀ KHOA GHÉP TẾ BÀO GỐC"


 Bệnh viện Truyền máu Huyết học kính mời nhà thầu tham dự gói thầu mua sắm trực tiếp “Trang bị Hệ thống lọc khí khoa Huyết học người lớn 2 và khoa Ghép tế bào gốc”.

 

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ ngày 25/6/2019.

 

Thời hạn đóng hồ sơ đề xuất lúc 9 giờ 30 ngày 01/7/2019.

 

Thời hạn mở hồ sơ đề xuất 10 giờ ngày 01/7/2019.

 

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chánh quản trị - Bệnh viện Truyền máu Huyết học.

 

Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. HCM.

 

Điện thoại: 39557568.

 

TIN KHÁC