BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Bệnh Viện Truyền máu Huyết học

Tên gói thầu: Mua sắm trực tiếp vật tư tiêu hao - hóa chất xét nghiệm năm 2019 lần 2

Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn thu phí (kể cả nguồn do cơ quan BHXH thanh toán) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp

Thời gian nhận HSYC từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2019 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính)

Địa điểm nhận HSYC: Khoa Dược, tầng hầm,118 Hồng Bàng, Phường 12,Quận 5

Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí

Địa chỉ nhận HSYC: Khoa Dược, tầng hầm, 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Bảo đảm dự thầu: không có

HSĐX sẽ được mở công khai vào 08 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường lầu 4, 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Tp. HCM

Bệnh Viện Truyền máu Huyết học kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự họp tiền mở thầu và lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Ghi chú: Vui lòng mang theo Giấy giới thiệu khi đến liên hệ công việc và USB chép dữ liệu đấu thầu

                                                                                                              Đại diện bên mời thầu

                                                                                                                       Giám đốc

                                                                                                        BS. CKII PHÙ CHÍ DŨNG

TIN KHÁC