BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH “THANH TOÁN TIỆN TÍCH”

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH “THANH TOÁN TIỆN TÍCH”

 

Kính gửi: Quý khách hàng

   Từ ngày 15/05/2019, nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện các tồn tại của hình thức thu phí trực tiếp, Bệnh viện Truyền máu huyết học sẽ tiến hành áp dụng song song 02 hình thức thu phí tại bệnh viện như sau:

   1. Hình thức 1: Thanh toán mỗi lần phát sinh dịch vụ (hình thức cũ)

- Đây là hình thức đã áp dụng tại bệnh viện từ trước đến nay, người bệnh sẽ đóng thêm chi phí cho mỗi lần phát sinh dịch vụ thêm. Biên lai thu tiền sẽ là biên lai “TẠM THU” (không hiển thị chi tiết các mục đã sử dụng)

- Kết thúc quá trình khám bệnh, người bệnh sẽ nhận biên lai thu tiền chi tiết cho toàn bộ kỳ khám.

 

   2. Hình thức 2: Thanh toán tiện ích (mới)

   - Người bệnh sẽ được “Tạm thu 01 lần” với số tiền tương đương có thể phát sinh cho đợt khám và nhận Biên lai “TẠM THU” (Chỉ hiển thị số tiền đã đóng tạm thu)

   - Trong toàn bộ quá trình khám, chi phí phát sinh sẽ được khấu trừ trực tiếp vào số tiền đã được tạm thu, người bệnh không cần đi lại nhiều lần để đóng thêm chi phí phát sinh (Trừ trường hợp đã trừ hết chi phí tạm thu)

   - Kết thúc quá trình khám bệnh, người bệnh sẽ được kết toán và sẽ được hoàn trả lại chi phí chưa sử dụng hết.

   Ø Rút ngắn thời gian chờ thu thêm tiền xét nghiệm

   Ø Không phải đi lại nhiều lần để đóng thêm chi phí phát sinh (Đặc biệt với người lớn tuổi, người bệnh không có thân nhân, bệnh khó khăn khi di chuyển, bệnh có truyền máu)

   Ø Thanh toán 01 lần sau khi kết thúc quy trình khám bệnh

   Ø An toàn, tránh mất cắp tại nơi đông người

 

   3. Lưu ý:

   - Biên lai đầu ngày sẽ là biên lai “TẠM THU” (không hiển thị chi tiết)

   - Người bệnh cần giữ hóa đơn để thanh toán sau khi kết thúc kỳ khám và được hoàn lại chi phí nếu còn dư (với chương trình Thanh toán tiện tích)

   - Biên lai chi tiết sẽ được nhận vào cuối kỳ khám bệnh./.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ nhân viên tại Quầy hướng dẫn hoặc Hotline: 094.169.7766

 

                                                                                                                                                   Trân trọng

 
 

TIN KHÁC