BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

ĐÁNH GIÁ GMP CHÍNH THỨC CỦA CƠ QUAN Y TẾ ÁO VÀ CÔNG TY OCTAPHARMA CHO KHỐI NGÂN HÀNG MÁU

      Sáng ngày 04/12/2017, buổi khai mạc chương trình thanh tra xét duyệt GMP chính thức của Cơ quan Y tế Áo và Công ty Octapharma, Áo cho khối Ngân hàng Máu của Bệnh viện Truyền máu – Huyết học đã diễn ra tại Phòng họp lầu 3 của bệnh viện. Chương trình đánh giá sẽ diễn ra từ ngày 04/12/2017 đến ngày 06/12/2017.

 

      Tham gia đánh giá là các Thanh tra cao cấp về GMP đại diện đến từ Cơ quan Y tế Áo: Bà Brigitte Tarasiewicz; Ông Felix Patzak. Ngoài ra, còn có sự tham gia đánh giá của các chuyên gia, cố vấn đến từ Octapharma và Công ty Puls: Bà Denisia Wurstbauer; Ông Lorenzo Valentini; Ông Wolfgang Biering.

 

      Chương trình sẽ đáng giá toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, các hồ sơ tài liệu, quy trình và hệ thống quản lý chất lượng trong thu gom máu và chế biến huyết tương.

 
      MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÁNH GIÁ NGÀY 04/12/2017:  TIN KHÁC