BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2020 CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI BV. TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

Bệnh viện Truyền máu Huyết học trân trọng thông báo đến Quý cơ quan/ đơn vị và Quý đồng nghiệp Kế hoạch chiêu sinh các khóa đào tạo liên tục cho cán bộ y tế năm 2020. Vui lòng truy cập đường link sau để xem chi tiết: /uploads/TB LICH CHIEU SINH 2020_lan 1_final in 700 bo.pdf
 
Biểu mẫu đăng ký tải tại đây:  /uploads/BTH_MAU DANG KY HOC.doc

TIN KHÁC