BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CÁN BỘ Y TẾ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017


 

 


 THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Các kháo đào tạo liên tục Cán bộ y tế 6 tháng cuối năm 2017 
 

- Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn công tác đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế;

- Căn cứ công văn số 5044/BYT - K2ĐT ngày 06/08/2012 của Bộ Y tế về việc công nhận đủ điều kiện đào tạo liên tục ngành Y tế cho bệnh viện Truyền Máu - Huyết Học;

- Căn cứ công văn số 7548/SYT-TCCB, ngày 13/11/2013 của Sở y tế về việc bổ sung chương trình tạo liên tục cho cơ sở đào tạo Bệnh viện Truyền máu – Huyết hoc;

- Căn cứ công văn số 4489/QĐ-SYT, ngày 26/6/2017 của Sở Y tế Quyết định về việc phê duyệt bổ sung 8 chương trình tạo liên tục cho Bệnh viện Truyền máu – Huyết hoc thuộc Sở Y tế.

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan/đơn vị và Quý đồng nghiệp kế hoạch chiêu sinh các khóa đào tạo liên tục cán bộ y tế 6 tháng cuối năm 2017, cụ thể như sau:

 
      I. Danh sách các kháo đào tạo 
 
 
 
 
 

- Học viên học toàn thời gian tại cơ sở đào tạo học bao gồm cả lý thuyết và thực hành theo chương trình đào tạo được BYT phê duyệt.

- Học viên được cấp chứng chỉ/chứng nhận đào tạo liên tục khi tham dự đầy đủ thường lượng yêu cầu của khóa học và có bài kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu.

 
      II. Kế hoạch đào tạo chi tiết. Xin vui lòng xem bản đính kèm tại đây :  /uploads/KE HOACH CHIEU SINH 6 THANG CUOI NAM.pdf  
 
      III. Hồ sơ đăng ký học bao gồm có: 
 

ü Phiếu đăng ký đào tạo theo mẫu (cá nhân sử dụng mẫu 1; tổ chức sử dụng mẫu 2). Xin vui lòng xem bản đính kèm tại đây :  /uploads/BIEU MAU 1 VA 2.pdf 

ü Bản sao văn bằng chuyên môn (sao y công chứng);

ü Bản sao CMND/CCCD (Sao y công chứng);

ü 02 hình 3x4 (ghi thông tin phía sau hình).

 

      Quý đơn vị có nhu cầu cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo có thể đăng ký trực tiếp hoặc gửi văn bản qua đường bưu điện về địa chỉ:   

 
         - Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học 

         - Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

         - ĐT: 0283 957 5886 (gặp CN. Đặng Văn Trường) Fax: 0283 855 2978

         - Website: http://bthh.org.vn/ Email: daotao.bvtmhh@gmail.com

 

      Thời gian đăng ký, đóng học phí và làm thủ tục nhập học trước 10 ngày khai giảng của mỗi khóa.

Trân trọng thông báo.

 

                                                                                                                                         BỘ PHẬN ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN

 
 
 
 
  

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
Bộ Phận đào tạo chỉ đạo tuyến

TIN KHÁC