BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÊM 8 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

   Sở Y tế TP HCM đã ban hành Quyết định số 4489/QĐ-SYT ngày 26/6/2017 về việc phê duyệt 08 chương trình đào tạo liên tục cho BV TMHH, nâng tổng số chương trình đào tạo liên tục của BV Truyền máu - Huyết học lên 21 chương trình đào tạo được cấp chứng chỉ Mã C01.25 của BYT.


   Danh sách các khóa đào tạo liên tục được phê duyệt cho cơ sở đào tạo BV TMHH tính đến thời điểm hiện tại gồm có các khóa:


 
                  Quý cơ quan/đơn vị và cá nhân có nhu cầu gửi nhân viên tham gia các khóa đào tạo xin vui lòng liên hệ Bộ phận đào tạo chỉ đạo tuyến của BV Truyền máu – Huyết học, theo thông tin liên hệ sau:
 

                                 - Số 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Tp HCM

                                 - Điện thoại: 0283 957 5886; Email: daotao.bvtmhh@gmail.com.

 
 
BỘ PHẬN ĐÀO TẠO CHỈ ĐẠO TUYẾN 
 
Bộ Phận đào tạo chỉ đạo tuyến

TIN KHÁC