BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

ĐẾM SỐ LƯỢNG TẾ BÀO GỐC CD34

      Tế bào gốc tạo máu (Hematopoietic stem cells) là những tế bào toàn năng, có khả năng biệt hóa thành những tế bào đa năng để biệt hóa thành từng dòng tế bào máu riêng biệt. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương thức điều trị ngày càng được sử dụng nhiều để điều trị các bất thường gen, các rối loạn và bệnh lý ác tính của hệ tạo máu.

 

      Các tế bào gốc tạo máu mang kháng nguyên CD34 trên bề mặt tế bào, do đó dấu ấn CD34 được xem là dấu ấn đặc hiệu cho tế bào gốc tạo máu và được sử dụng trong xét nghiệm đếm số lượng tế bào gốc tạo máu. Đếm số lượng chính xác các tế bào CD34 là cần thiết cho việc tính liều tế bào gốc phù hợp cho quy trình ghép tế bào gốc.

 

      Bệnh viện Truyền máu – Huyết học thực hiện xét nghiệm “Đếm tế bào gốc CD34” bằng kỹ thuật tế bào dòng chảy (flow cytometry) sử dụng bộ hóa chất BDTM Stem Cell Enummeration, phân tích trên máy FACS Canto II với phần mềm FACS Diva 6.0 của hãng Becton Dickinson (Mỹ) có khả năng tính tỉ lệ tế bào sống. Kết quả xét nghiệm cung cấp đồng thời các thông số: (1) số lượng tuyệt đối các tế bào gốc tạo máu CD45+/CD34+ sống (tế bào/μL) và (2) tỉ lệ phần trăm tế bào bạch cầu sống có CD34+ (%CD34).

 

      

      Quy cách lấy mẫu : tối thiểu 200 µL mẫu trong chống đông. Mẫu đếm CD34 có thể là máu ngoại vi bình thường hay máu huy động, các chế phẩm bạch cầu gạn tách tươi hay rã đông, tủy xương tươi hoặc rã đông, máu cuống rốn tươi hoặc rã đông.

      Chi phí xét nghiệm: 2.323.000 VNĐ/mẫu.

      Quy cách gửi mẫu:

      Mẫu xét nghiệm được vận chuyển đến Cơ sở 1- Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (lầu 2). Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5.

      Lưu ý: Bảo Hiểm Y Tế chỉ giải quyết các mẫu xét nghiệm của bệnh nhân. Thủ tục được thực hiện tại Cơ sở 2 - Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, địa chỉ 201 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

      Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bộ phận Dấu ấn Miễn Dịch (08) 39 571 342 (Số nội bộ 181).

TIN KHÁC