BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

NỘI DUNG LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU - HUYẾT HỌC

BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CTXH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nội dung lưu ý khi đăng kí Khám & điều trị tại bệnh viện TMHH

 

Khám bệnh

- Đăng ký khám & tái khám: Tổng đài 08.1080 (có thể gọi trước 30 ngày) (Phiếu HD thông tin)

- Giờ làm việc:

· Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, tiếp nhận từ 06h sáng.

· Công khám 130.000 đ (BHYT chi trả 39.000 đ)

- Khám ngoài giở:

· Thứ Bảy (Từ 07h đến 16h30)

· Công khám 250.000 đ

 

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng gọi 08.1080 để đăng ký Khám bệnh tại bệnh viện TMHH

- Liên hệ Quầy Hướng dẫn hoặc Phòng CSKH để được hỗ trợ thêm thông tin về thủ tục hành.

- Đối tượng ưu tiên:

  • · 1. Các trường hợp cấp cứu.
  • · 2. Trẻ em dưới 1 tuổi
  • · 3. Người khuyết tật nặng.
  • · 4. Người già từ đủ 75 tuổi trở lên.
  • · 5. Người có công với cách mạng (có thẻ chứng nhận).
  • · 6. Phụ nữ có thai từ tháng thứ 7 trở lên.
  • · 7. Các bệnh viện khác chuyển bệnh nhân hoặc mẫu xét nghiệm đến. (có nhân viên y tế đi kèm).
  • · 8. Bệnh nhân từ bệnh viện khác đến chỉ làm thủ thuật.
  • · 9. Người bệnh đã ghép tế bào gốc

 

Thủ tục đăng ký

      1 Khám lần đầu: Đăng ký qua 08.1080 hoặc trực tiếp tại Quầy hướng dẫn

 

Đối tượng

Thủ tục

Hướng dẫn

Có BHYT

- Giấy Chuyển Tuyến

- Giấy CMND, thẻ có ảnh có mộc giáp lai trên ảnh (Trừ Trẻ em < 6 tuổi)

- Thẻ BHYT hợp lệ

- Phiếu thông tin người bệnh

- Phiếu thỏa thuận

-

- Vui lòng liên hệ nhân viên Quầy Hướng dẫn để nhận và đền vào các phiếu trên.

- Chờ theo số thứ tự đã được cấp

- Có thẻ download mẫu phiếu tại đây (….)

Viện phí

- Phiếu thông tin người bệnh

 

      2 Tái khám: Đã có toa thuốc hẹn ngày tái khám cụ thể

 

Đối tượng

Thủ tục

Hướng dẫn

Có BHYT

- Đã có Giấy Chuyển Tuyến hợp lệ

- Giấy CMND, thẻ có ảnh có mộc giáp lai trên ảnh (Trừ Trẻ em < 6 tuổi)

- Thẻ BHYT hợp lệ

- Phiếu thỏa thuận (Trường hợp giấy chuyển tuyến mới)

- Sổ khám bệnh + toa thuốc lần trước

- Tái khám đúng hẹn trên toa thuốc (Xem phiếu hướng dẫn thông tin)

- Chờ theo số thứ tự đã được cấp

- Có thẻ download mẫu phiếu tại đây (….)

Viện phí

- Sổ khám bệnh + toa thuốc lần trước

 

Thông tin liên hệ:

- Hotline CSKH: 094.169.7766

- Facebook: ckshbth2015@gmail.com (chamsockhachhang Bth)

- Điện thoại: 08. 3925.1184

- Email: cskhbth2015@gmail.com

 
BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TIN KHÁC